صفحه اصلی
به وب سايت دكتر رسوليان خوش آمديد.

عكس دكتر رسوليان محسن رسوليان داراي گريد دکتراي تخصصی تولید و عملیات است . وي مشاور در مديريت امور توليد و فروش مجتمع‌هاي صنعتي و عضو هيأت علمي دانشگاه است، او از مديران عالي صنعتي و اقتصادي ایران می‌باشد. بيش از 23 سال تجربه آموزش، و بیش از 28 سال مديريت و مشاوره در زمينه صنعتي و اقتصادي در کارنامه وی است. از وی تاکنون تاليف‌هاي متعددي در زمینه هاي مختلف مديريت توليد و عمليات به چاپ رسيده  است.

 

 
 
دوره آموزشي مديريت اجرايي
در این دوره میان مدت، شرکت کنندگان 300ساعت آموزش را در سه حوزه دروس مدیریت عمومی، توسعه مهارت های رهبری و دروس تحلیل محیط و نگرش استراتژیک می گذرانند. در طراحی دوره در عین الگوبرداری از روندهای جهانی، تلاش شده است تا به مختصات بومی سازمان ها و کسب و کار در ایران نیز، توجه شود.